Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?

  • 23 Wrz 2020
  • 12 min. czytania
  • Komentarze(0)
Przy wyborze lokaty należy zwrócić uwagę na kilka elementów oferty, w tym na wysokość i rodzaj oprocentowania, częstotliwość kapitalizacji odsetek, obecność maksymalnej i minimalnej kwoty lokaty oraz na dodatkowe wymagania. Powinieneś zainteresować się ponadto tym, czy założysz lokatę online i czy będziesz mógł zerwać ją przed terminem zapadalności, bez utraty wypracowanych dotychczas odsetek.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?

Lokata bankowa jest bezpiecznym sposobem na to, by gromadzić środki finansowe i wypracowywać zyski. Banki przyjmują depozyty od klientów prywatnych i firmowych, oferując w zamian za powierzenie im twoich pieniędzy określony procent. Głównym kryterium wyboru oferty lokaty bankowej jest wysokość oprocentowania oferowanego przez bank. Na co jeszcze powinieneś zwrócić szczególną uwagę, jeśli decydujesz się na konkretną ofertę depozytu?

Czy warto zdecydować się na lokatę?

Istnieje wiele sposobów na lokowanie posiadanych wolnych środków finansowych. Możesz zdecydować się na inwestycję na rynku finansowym czy tez inwestowanie w nieruchomości. Jeśli nie jesteś zwolennikiem ryzyka, weź pod uwagę lokatę.

Pod względem technicznym lokata bankowa jest rodzajem umowy zawieranej pomiędzy tobą a bankiem, na mocy której powierzysz takiej instytucji swoje pieniądze na z góry ustalony czas. Godzisz się na to, że depozyt zostanie nienaruszony np. przez 2 miesiące. W zamian za to bank zobowiązuje się do tego, że wypłaci ci odsetki od lokaty według umówionego oprocentowania.

Po upływie terminu umownego, w momencie zapadalności lokaty, bank zwróci ci całą kwotę twojego depozytu powiększoną o należne ci odsetki. Odsetki te jednocześnie zostaną pomniejszone o obowiązkowy podatek od zysków kapitałowych, nazywany również podatkiem Belki, w wysokości 19 proc. kwoty odsetek. Nie musisz zaprzątać sobie głowy obliczaniem podatku i wpłacaniem go na konto urzędu skarbowego. Zrobi to za ciebie bank.

Bardzo ważną cechą lokat bankowych jest to, że są one bezpiecznym sposobem na oszczędzanie i pomnażanie w pewnym stopniu środków finansowych, choć wysokość oprocentowania takiej inwestycji zwykle nie jest zbyt duża. Bezpieczeństwo zapewnione jest każdemu klientowi banku dzięki objęciu lokat terminowych gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nawet jeśli bank miałby problemy finansowe i ogłosił upadłość, to nie stracisz swoich pieniędzy. Zostaną ci one zwrócone przez BFG do wysokości nieprzekraczającej równowartości w złotych 100 000 euro.

Jak wybrać najlepszą lokatę?

Lokata jest bezpiecznym sposobem na oszczędzanie. Zdecydowana większość banków ma w swojej ofercie depozyty terminowe. Warto zastanowić się, jaka lokata najbardziej się opłaca. Zdecydowana większość klientów przy takiej okazji zwróci uwagę na oprocentowanie depozytu. Im jest ono wyższe, tym lokata staje się bardziej atrakcyjna. Wysokie oprocentowanie na pewno i dla ciebie będzie istotną kwestią, ale nie tylko ono powinno przykuć twoją uwagę.

Warto przeczytać: Co to jest oprocentowanie lokaty?

Musisz mieć świadomość, że wysokie oprocentowanie nie zawsze jest równoznaczne z tym, że wypracujesz zyski. Może się wręcz zdarzyć, że przy nieco niższym oprocentowaniu na innej lokacie, gdzie występuje częstsza kapitalizacja odsetek niż tylko na koniec okresu trwania depozytu, dochody będą jednak wyższe.

Czasami też wysokie oprocentowanie eksponowane w ofercie dotyczy wyłącznie niskich kwot składanych na krótkoterminowych lokatach, trwających np. 1–2 miesiące. Jeśli więc masz spore oszczędności i chciałbyś na nich zarabiać w dłuższym czasie, np. na 12-miesięcznej lokacie, często spotka cię rozczarowanie. Bank zaproponuje ci bowiem znacznie niższe oprocentowanie takich środków niż na lokacie terminowej trwającej miesiąc.

Kiedy przystępujesz do wyboru lokaty, zwróć przede wszystkim uwagę na własne preferencje i potrzeby. Dobierz do nich długość okresu trwania depozytu i inne ważne parametry. Bardzo istotne jest, czy bank przewiduje możliwość zerwania lokaty przed okresem jej zapadalności i co wówczas dzieje się z wypracowanymi dotychczas odsetkami – czy są w całości tracone czy też część z nich jednak wpłynie na twoje konto bankowe?

Wielkość kapitału do zainwestowania a lokata bankowa

Często banki ograniczają możliwość zainwestowania środków finansowych przez klienta do określonych kwot minimalnych i maksymalnych. Kwota minimalna zwykle wynosi około 1 000 zł, choć zdarza się, że może być ona niższa lub wyższa od wskazanej. Górny pułap depozytu również może być określony.

Bank udostępni ci lokatę o atrakcyjnym oprocentowaniu, ale np. tylko na nowe środki, których wcześniej nie miałeś na swoim koncie bankowym powiązanym z lokatą, i tylko do wysokości 10 000 zł. Pozostała część twoich oszczędności także może trafić na lokatę, ale oprocentowaną według niższej stawki, co będzie ci się mniej opłacało.

Takie ograniczenia spowodowane są tym, że banki nie chcą stracić na twoich depozytach. Muszą więc ograniczać możliwości twojego zarobku, optymalizując tym samym swoją działalność. Dla nich lokata bankowa terminowa klienta jest pożyczką, jaką od niego zaciągają i za którą chcą zapłacić możliwie jak najmniej.

Wybór lokaty a określenie celu inwestycji

Musisz wiedzieć, czego właściwie oczekujesz od lokaty bankowej i jaki jest cel twojej inwestycji. Czy depozyt ma służyć jedynie ochronie środków finansowych przed utratą wartości, czy może chcesz na pewien czas zamrozić swoje oszczędności, by później móc z nich korzystać?

Cel inwestycyjny powinien być określony, zanim zaczniesz szukać najlepszej dla siebie lokaty bankowej. Ważna jest również ocena, na jakie ryzyko inwestycyjne możesz sobie pozwolić. Jeśli jest ono zerowe, tj. nie akceptujesz żadnego ryzyka związanego z inwestowaniem środków finansowych, zdecyduj się na lokatę terminową tradycyjną, na której na pewno nic nie stracisz – zagwarantuje ci to BFG.

Jeśli jednak jesteś gotowy zaakceptować ryzyko inwestycyjne, sięgnij po niestandardowe lokaty, takie jak lokata strukturyzowana lub lokata połączona z funduszem inwestycyjnym. Masz dzięki nim szansę na wypracowanie wyższych zysków, ale musisz wiedzieć, że niestety na takich depozytach możesz też stracić. Jeśli lokata ma stanowić źródło pewnego dochodu, wybierz wspomniane już lokaty bankowe terminowe lub polisolokaty, gdzie jedna część środków przekazywana jest na lokatę, a druga na ochronę ubezpieczeniową na życie.

Szybkość inwestycji a wybór lokaty

Czy to, jak szybko możesz otworzyć depozyt, jest istotne przy wyborze takiego sposobu oszczędzania? Dla wielu klientów może być to bardzo ważny parametr oferty. Obecnie coraz więcej banków pozwala swoim klientom szybko i skutecznie otwierać lokaty w trybie online. Dzięki temu oszczędzają czas i mogą założyć lokaty bankowe w dowolnym momencie, nawet w dni wolne od pracy i w godzinach nocnych, kiedy tradycyjne, stacjonarne placówki bankowe nie funkcjonują.

Jaki rodzaj lokaty bankowej będzie najlepszy?

Lokata bankowa to wspólne określenie wszystkich depozytów terminowych, jakie możesz założyć w banku. Czasem możesz też spotkać się z nazwami „lokata terminowa” lub „lokata tradycyjna”. Istnieje co najmniej kilka rodzajów depozytów, na które można natrafić w ofertach bankowych. W zależności od przyjętego kryterium podziału istnieje wiele rodzajów lokat:

  • Okres trwania depozytu terminowego – wyróżnić można pod tym względem lokaty krótkoterminowe, zakładane na kilka miesięcy, oraz lokaty średnioterminowe – na okres od 6 do 12 miesięcy oraz lokaty długoterminowe, trwające dłużej niż 12 miesięcy. Kategoria ta wyróżnia lokaty miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne, półroczne, roczne, dwuletnie, a nawet trzyletnie.
  • Sposób określania oprocentowania – najczęściej możesz spotkać się z ofertami lokat oprocentowanych według stałej stopy procentowej, rzadziej ze zmiennym oprocentowaniem, a zupełnie rzadko z progresywnym, kiedy to wzrasta ono w trakcie trwania depozytu. W tym ostatnim przypadku można mówić o lokacie progresywnej.
  • Wymóg posiadania konta bankowego – na rynku znajdziesz zarówno depozyty, które możesz zakładać bez konieczności otwarcia dla siebie rachunku osobistego, jak i takie, które wymagać będą posiadania ROR-u.
  • Status klienta banku – część lokat oferowanych jest w promocji, z wyższym od standardowego oprocentowaniem, wyłącznie dla nowych klientów, inne wręcz przeciwnie – są ofertami kierowanymi do dotychczasowych klientów banków.
  • Tryb zakładania lokaty – w tej kategorii wyróżnić można lokaty tradycyjne, zakładane w placówkach stacjonarnych banków, jak i internetowe, w trybie online, na przykład poprzez bankowość elektroniczną czy aplikacje mobilne banków.

Szczególnym rodzajem lokat bankowych są lokaty rentierskie, strukturyzowane, lokaty z funduszem czy polisolokaty. Rentierskie mają to do siebie, że zwykle są zakładane na długo i na wysoką kwotę przez klientów czerpiących z nich korzyści w postaci regularnej wypłaty odsetek, które naliczane mogą być na przykład co miesiąc.

Lokaty strukturyzowane mogą być połączone z funduszem inwestycyjnym. Wówczas część pieniędzy przekazywana jest na depozyt ochronny, a druga część, ustalona przez klienta z bankiem, trafia do TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych), gdzie jest inwestowana. Jeśli fundusz zarobi, to ty będziesz mógł wypracować więcej odsetek ze swojej lokaty z funduszem. Polisolokaty są zaś połączeniem elementu ochronnego – depozytu terminowego – oraz ubezpieczenia na życie i dożycie.

Więcej o rodzajach lokat i ich charakterystyce przeczytaj tutaj: Jakie są rodzaje lokat i co warto o nich wiedzieć?

Oprocentowanie lokat bankowych – rodzaj i wysokość

Jak wybrać najlepszą lokatę bankową? Zdecydowana większość klientów poszukujących takich ofert na rynku odpowie, że najlepsza propozycja to taka, która ma możliwie najwyższe oprocentowanie. Liczą się jednak także sposób i tryb kapitalizacji odsetek.

Powinieneś wiedzieć, że banki w swoich ofertach najczęściej podają oprocentowanie nominalne w skali roku. Warto jednak samemu sprawdzić sobie, ile realnie można otrzymać z danej lokaty. W przypadku, gdy jest ona miesięczna, a oprocentowanie jest podawane w skali roku, musisz podzielić wartość stawki oprocentowania na 12 miesięcy, by zobaczyć, ile realnie możesz zarobić. Rzeczywista wysokość odsetek będzie się różniła ze względu na różnice w czasie trwania twojej lokaty i lokaty rocznej, dla której podawane jest oprocentowanie nominalne.

Odsetki wyliczone od depozytu według założonego oprocentowania nie są jeszcze kwotą, jaką zarobisz na lokacie bankowej. Od każdego zysku kapitałowego, a z takim mamy do czynienia w przypadku tradycyjnych lokat bankowych, odliczony musi zostać podatek Belki w wysokości 19 proc.

Oprocentowanie na lokacie bankowej może mieć charakter stały lub zmienny. Stałe powoduje, że przez cały okres trwania lokaty miesięczny zysk z depozytu będzie utrzymywany na równym poziomie. Z kolei jeśli wybierzesz lokatę z oprocentowaniem zmiennym twój zysk będzie zmieniał się dynamicznie, w zależności od wystąpienia określonych zdarzeń rynkowych. Jeśli sytuacja mikro- i makroekonomiczna w kraju jest niepewna, to wówczas bezpieczniej będzie wybrać lokatę z oprocentowaniem stałym. Jeśli jednak wyraźnie widoczne są pozytywne zmiany w gospodarce, to wówczas korzystniej będzie wybrać lokatę z oprocentowaniem zmiennym.

Banki publikują aktualne stawki oprocentowania na swoich stronach internetowych. Są one powiązane w dużej mierze z wysokością głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, wyznaczanych co miesiąc na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Najważniejsza jest przy tym stopa depozytowa NBP. Jeśli jest niska, a z taką sytuacją mamy do czynienia przy wszelkiego rodzaju kryzysach w gospodarce, trzeba liczyć się z tym, że bank nie będzie ci w stanie zaoferować wiele większego oprocentowania na tradycyjnej lokacie terminowej.

Okres trwania lokaty

Lokata ma to do siebie, że musisz określić czas jej trwania, czyli okres, kiedy nie będziesz mieć swobodnego dostępu do swoich pieniędzy. Czas ten jest najczęściej skorelowany z wysokością oprocentowania. Określając, ile ma trwać depozyt terminowy w banku, powinieneś realnie ocenić, na jak długo możesz zamrozić swoje oszczędności, tj. przez jaki okres nie będą ci one potrzebne. Wcale nie jest powiedziane, że im dłużej trwa lokata, tym więcej na niej automatycznie zarobisz. Wszystko zależy od przygotowanej dla ciebie oferty banku.

Możliwość wypłacania środków

Kiedy zakładasz lokatę bankową, liczysz się jednocześnie z tym, że powierzasz bankowi swoje pieniądze na określony z góry czas, np. na 3 miesiące. Przez ten okres nie będziesz mógł wypłacić ze złożonej w depozycie kwoty ani złotówki. Najczęściej jest tak, że zerwanie depozytu nawet na jeden dzień przed datą zapadalności lokaty będzie równoznaczne z brakiem wypłaty przez bank na twoje konto bankowe jakichkolwiek odsetek. Warto szukać takich lokat, które mają możliwość wypłaty chociaż części odsetek. Nigdy nie wiadomo, co może się w życiu wydarzyć, dlatego trzeba zabezpieczyć się na każdą ewentualność.

W nielicznych przypadkach banki pozwalają na podjęcie całości lub części pieniędzy złożonych na lokacie przed terminem jej zakończenia bez straty całości odsetek.

Warto wiedzieć: Zerwanie lokaty - jakie mogą być konsekwencje?

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?

Bardzo ważną kwestią decydującą o tym, jaka lokata jest najkorzystniejsza, jest tryb kapitalizacji odsetek. Najczęściej w bankach stosowana jest jednorazowa kapitalizacja odsetek na zakończenie okresu trwania depozytu. Oznacza to, że odsetki są dopisywane do kapitału złożonego na depozycie w ostatnim dniu jego trwania, a następnie po uszczupleniu ich o należny fiskusowi podatek Belki, podlegają wypłacie na twoje konto bankowe.

Zdarzyć się może jednak, że bank zaoferuje ci częstszą kapitalizację na lokacie, na przykład miesięczną. W praktyce polega to na tym, że ta instytucja dopisze odsetki od złożonego na lokacie kapitału – powiedzmy na 12 miesięcy, już po pierwszym miesiącu inwestowania. Kapitał złożony na lokacie automatycznie powiększy się o dopisane odsetki, dlatego w kolejnym miesiącu będą one obliczane od wyższej kwoty bazowej. W efekcie zarobisz więcej na lokacie z częstszą kapitalizacją, nawet jeśli jej oprocentowanie będzie niższe niż na lokacie z jednorazową kapitalizacją na koniec trwania depozytu.

Warto dodać, że czasami banki zachęcają klientów do zdeponowania u nich środków finansowych atrakcyjnymi bonusami. Mogą np. przygotować dla ciebie prezent w zamian za założenie lokaty. Powinieneś jednak zachować w takiej sytuacji szczególną ostrożność. Trudno uwierzyć, że bankowi zależy aż tak na twoich kilku tysiącach złotych, że w zamian wyposaży cię np. w smartfon czy tablet. Często zdarza się, że prezenty uzyskiwane w takim trybie od banków są niskiej jakości. Czasami bardziej opłacać się założyć lokatę bez bonusu, za to z gwarantowanym nieco wyższym oprocentowaniem czy częstszą kapitalizacją odsetek.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
23 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły