Można już składać wnioski o dopłaty z BGK do oprocentowania kredytów w ING

  • 23 Lip 2020
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
Wnioski dla firm dotkniętych skutkami pandemii dostępne są zarówno do istniejących, jak i nowych kredytów. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 grudnia 2020 r. Rozwiązanie jest częścią rządowej Tarczy Antykryzysowej. Celem dopłat jest zapewnienie przedsiębiorcom krótko- i średnioterminowej płynności finansowej.
Można już składać wnioski o dopłaty z BGK do oprocentowania kredytów w ING

Jakie kredyty obejmuje dopłata?

Dopłata do odsetek z BGK dotyczy:

  • nowych i istniejących kredytów gotówkowych pod warunkiem zawarcia aneksu wprowadzającego do umowy warunki udzielania z dopłatą do oprocentowania,
  • kredytów odnawialnych w rachunku bankowym,
  • kredytów nieodnawialnych w rachunku kredytowym,
  • kredytów w PLN.

Wnioski powinny być składane między 22 lipca a 15 grudnia, jednak warto to zrobić wcześniej, bo pula środków na ten cel jest ograniczona i wspólna dla wszystkich banków współpracujących z BGK – wynosi ona 270 mln zł. Suma rozporządza Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Warunki przyznania reguluje Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19.

Dopłaty do oprocentowania kredytu – szczegóły

Z rozwiązania skorzystają mikro, małe, średnie i duże firmy. Dopłaty mogą być wykorzystane do 12 miesięcy od zawarcia umowy. Jeden przedsiębiorca dostanie dopłatę dla nie więcej niż jednego kredytu. Wsparcie kierowane jest do firm, które odczuły skutki pandemii i mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Brana jest tu pod uwagę sytuacja przedsiębiorstwa przed wystąpieniem zachorowań w Polsce oraz jakie kwoty zostały już pobrane z pomocy publicznej na podobny cel.

Dopłaty można łączyć z innymi programami BGK: kredyty z zabezpieczeniem gwarancjami de minimis (MŚP) czy gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (średnie i duże firmy). Suma nie powinna przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską, czyli 800 tys. euro dla większości firm. Dla przedsiębiorstw z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych limit to 100 tys. euro, a dla działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury 120 tys. euro. Dla MŚP dopłata może mieć wysokość 2 p.p., a dla dużych firm 1 p.p.

ING Bank Śląski – gdzie złożyć wniosek o dopłaty do oprocentowania? 

W przypadku nowego kredytu dla MŚP, do wniosku o finansowanie w ING Business dołącza się stosowne oświadczenie. Przy kredycie już istniejącym wypełnia się uproszczony wniosek i przesyła wiadomością wiążącą w ING Business, mailem do swojego doradcy lub na adres mailowy wskazany przez Business Centre.

Przeczytaj więcej o gwarancjach kredytowych dla przedsiębiorców w Banku ING >>

Dodano:
23 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły