Kredyt obrotowy dla firm

  • 30 Lip 2020
  • 5 min. czytania
  • Komentarze(0)
Taki sposób finansowania pozwala firmom na zachowanie płynności finansowej i uniezależnia od terminowości kontrahentów. To szczególnie ważne teraz, gdy u wielu branż rośnie zadłużenie, a część firm zmuszona jest do zawieszenia lub zamknięcia działalności.
Kredyt obrotowy dla firm

Kredyt obrotowy – co to jest?

Kredyt obrotowy to produkt kierowany do firm. Może on być wykorzystywany na pokrycie bieżącej działalności, co pozwoli na zwiększenie płynności finansowej i uniknięcie zatorów. Jest on dość elastyczny, bo nie opiera się na konkretnej kwocie tylko na dostępnych limitach, na które przedsiębiorca może się zdecydować, ale nie musi. Wysokość środków ustalana jest indywidualnie na podstawie oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Przy wyższych kwotach potrzebne jest zabezpieczenie. Do końca roku dzięki pomocy BGK można skorzystać z gwarancji de minimis, które zabezpieczą do 80 proc. kwoty takiego finansowania w ramach Tarczy antykryzysowej na okres maks. 39 miesięcy (wcześniej do 27 miesięcy).

Banki mają różne wymagania odnośnie stażu firmy na rynku przed przyznaniem kredytu obrotowego. Czasem jest to min. 12 miesięcy, innym razem więcej. Spłata powinna nastąpić przed terminem zapadalności kredytu. W niektórych instytucjach przewidziane są miesięczne opłaty. Kredyt obrotowy może być odnawialny lub nieodnawialny. Może służyć do pokrycia drobnych inwestycji, kosztów administracyjnych czy części kosztów zatrudnienia.

Przeczytaj: Kredyt na firmę w czasie pandemii – brać, czy nie brać?

Środki udostępniane są w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym. Pierwszy związany jest z kontem rozliczeniowo-oszczędnościowym, z którego następuje spłata. Klient może wykorzystać środki w ramach ustalonego w umowie limitu. Odsetki naliczają się tylko od wykorzystanej części. W przypadku linii odnawialnej pieniądze można wielokrotnie wypłacać i spłacać, a przy nieodnawialnej pobiera się je tylko raz. Jest też opłata za gotowość banku do przyznania środków w ramach limitu, wyliczana na podstawie określonego procenta od górnej kwoty. Mogą wystąpić także prowizje za przyznanie linii lub odnowienie.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym wymaga założenia oddzielnego rachunku, na którym będą dokonywane operacje dyspozycji i przeksięgowania. Pozwala to zwiększenie przejrzystości wydatków w ramach limitu i spłaty.

Myślisz o kredycie na firmę? Sprawdź jak się przygotować!

Kredyt obrotowy – przykładowe oferty

Santander BP – kredyt obrotowy dla małych i średnich firm powyżej 12 miesięcy na rynku:

może mieć charakter rewolwingowy – być wielokrotnie spłacany i uruchamiany do tej samej wysokości;

  • dowolny cel kredytu;
  • bez zabezpieczeń dla kwoty do 50 tys. zł;
  • wysokość raty dostosowana do potrzeb i możliwości;
  • dostępny w oddziale.

PKO BP – szczegóły oferty:

  • kredyt obrotowy na dowolny cel związany z bieżącą działalnością,
  • dostępny w walutach PLN, USD, EUR i CHF;
  • środki do 500 tys. zł bez zabezpieczeń rzeczowych (gdy firma działa min. 18 miesięcy, a dotychczasowe zaangażowanie kredytowe w PKO BP nie przekracza 1 mln zł);
  • kredyt odnawialny lub nieodnawialny;
  • okres kredytowania do 36 miesięcy;
  • klienci mogą zabezpieczyć kredyt hipoteką, przez zastaw lub klauzulę potrącenia wierzytelności z konta;
  • dopuszczalna spłata kredytów obrotowych i limitów kart kredytowych (związanych z działalnością gospodarczą) w innych bankach;
  • dotychczasowi klienci PKO BP mogą złożyć wniosek przez iPKO;
  • wnioski dostępne także w oddziale i przez telefon.

mBank – szczegóły oferty:

  • środki na bieżącą działalność;
  • limity dopasowywane indywidualnie na podstawie specyfiki firmy i jej potrzeb;
  • okres kredytowania do 36 miesięcy;
  • możliwość spłaty w ratach – brane są pod uwagę cykle produkcyjne czy daty inwestycji;
  • dopuszczalne zabezpieczenie gwarancjami de minimis.

Alior Bank – szczegóły oferty:

  • kredyt obrotowy do 3 mln zł dla małych i średnich firm;
  • do 1 mln zł dla mikrofirm;
  • szybka decyzja kredytowa i dostępność środków od 24h od podpisania umowy;
  • wymagany PIT na min. 10 miesięcy działalności;
  • możliwy dojazd do klienta na życzenie;
  • wnioski można składać w oddziałach i placówkach partnerskich (średnie firmy tylko w oddziałach).

Bank Pekao – szczegóły oferty:

  • kredyt obrotowy odnawialny lub nieodnawialny;
  • na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego lub na spłatę  kredytu o tym samym charakterze w innym banku;
  • na jedną transakcję lub transakcje cykliczne;
  • elastyczne warunki dostosowane do możliwości i potrzeb klienta;
  • kredyt udzielany w PLN, EUR, USD, CHF i GBP oraz innych walutach wymienialnych;
  • okres kredytowania do 12 miesięcy lub w indywidualnych przypadkach do 36 miesięcy;
  • kredyt w rachunku bieżącym (będzie obciążony ratami).

Bank Millennium – szczegóły oferty:

  • kredyt krótko- lub średnioterminowy finansowanie bieżącej działalności (w tym na opłacenie faktur od kontrahentów czy spłatę innych zobowiązań finansowych);
  • kredyt nieodnawialny;
  • harmonogram ustalany indywidualnie – spłata kapitału w ratach miesięcznych lub kwartalnych bądź jednorazowo pod koniec okresu kredytowania (odsetki spłacane są co miesiąc);
  • kredyt w rachunku bieżącym;
  • okres kredytowania do 3 lat – w zależności od sytuacji i potrzeb firmy;
  • oprocentowanie oparte o WIBOR/EURIBOR/LIBOR 1M i marżę banku.

BNP Paribas – szczegóły oferty:

  • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym dla firm z min. 12-miesięcznym stażem na rynku;
  • na bieżącą działalność firmy i realizację kontraktów;
  • kredyt nieodnawialny;
  • spłata na indywidualnie ustalonych zasadach;
  • dopuszczalne zabezpieczenie gwarancjami de minimis;
  • okres kredytowania do 3 lat;
  • kredyt udzielany w PLN, EUR i USD;
  • oprocentowanie oparte o WIBOR, EURIBOR lub LIBOR oraz marżę banku;
  • maksymalna kwota do przyznania zależy od przychodów i zdolności kredytowej firmy.

Dodano:
30 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły