Jakie są rodzaje lokat i co warto o nich wiedzieć?

 • 22 Lip 2020
 • 18 min. czytania
 • Komentarze(0)
Banki oferują do wyboru wiele rodzajów lokat. Do podstawowych produktów bankowych o charakterze depozytowym można zaliczyć lokaty terminowe, zakładane na z góry oznaczony czas. W bankach masz do wyboru m.in. lokaty miesięczne, kwartalne i roczne. Istnieją dwa tryby zakładania depozytów – możesz to zrobić tradycyjnie, w oddziale bankowym oraz przez internet, mobilnie. Rodzajów lokat jest więc więcej, niż ci się wydaje.
Jakie są rodzaje lokat i co warto o nich wiedzieć?

Lokata bankowa jest bezpiecznym sposobem wypracowywania zysków ze swojego kapitału. W praktyce wygląda to w ten sposób, że powierzasz na z góry określony czas swoje pieniądze do banku, a w zamian proponuje ci on wypłatę odsetek w danej wysokości. Poszczególne rodzaje lokat mogą mieć inne zasady zakładania i przedłużania oraz inny tryb naliczania odsetek od złożonego na depozycie kapitału. Zapoznaj się z poszczególnymi rodzajami lokat, aby móc wybrać taką, która spełni wszystkie twoje oczekiwania i będzie dla ciebie źródłem realnego zysku.

To może Ci się przydać: Kalkulator lokatowy pozwalający na porównanie ofert

Co to jest lokata – podstawowe informacje

Lokata jest jednym z podstawowych produktów, jakie znajdziesz w ofertach większości banków. Zastanawia cię, co kryje się właściwie pod tym powszechnie wykorzystywanym pojęciem? Otóż lokata jest rodzajem depozytu bankowego, który zakładany jest na podstawie umowy podpisywanej z bankiem. Lokata zawierana jest w praktyce w momencie, gdy dokonasz wpłaty na rachunek lokacyjny określoną w umowie sumę pieniędzy.

Umowa depozytu zobowiązuje cię do tego, aby wpłacić pieniądze do banku, a następnie pozostawić je na rachunku przez założony czas. Jeśli nie wypłacisz tej kwoty przed upływem terminu wskazanego w umowie, to bank zwróci ci twój kapitał wraz z naliczonymi odsetkami. W przeciwnym wypadku, tj. gdy wypłacisz swoje pieniądze z lokaty przed upływem terminu jej zapadalności, będziesz musiał liczyć się z utratą części czy nawet całości wypracowanych uprzednio odsetek.

Zgodnie z art. 49 Prawa bankowego banki mogą oferować rachunki lokat terminowych, czyli w istocie lokaty, klientom, którzy są:

 • osobami prawnymi;
 • jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
 • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność zarobkową na własny rachunek;
 • osobami fizycznymi.

Zakładając lokatę bankową, bierzesz na siebie zobowiązanie do powierzenia bankowi środków pieniężnych na ustalony okres w zamian za odsetki wynikające z oprocentowania twojej depozytu. Można pokusić się o stwierdzenie, że lokata jest dla banku jak pożyczka od klienta. Udzielasz jej tej instytucji, a ona może dowolnie obracać twoimi środkami finansowymi, na przykład prowadzić zwykłą akcję kredytową. W zamian za taką pożyczkę otrzymujesz odsetki – określony zysk.

Bardzo ważną kwestią związaną z lokatami bankowymi jest to, że są najbezpieczniejszym sposobem na oszczędzanie, bez obaw o utratę twoich środków finansowych. Wszystko dzięki temu, że lokaty są objęte gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do wartości 100 000 euro. Głównym zadaniem stawianym przed depozytem jest zabezpieczenie kapitału przed utratą wartości, czyli przed spadkiem siły nabywczej pieniądza zwanym inflacją. W określonych warunkach gospodarczych, przy w miarę wysokich głównych stopach procentowych Narodowego Banku Polskiego, możesz nie tylko chronić pieniądze przed inflacją, ale i bezpiecznie na nich zarabiać na wysoko oprocentowanych lokatach terminowych.

Więcej o oszczędzaniu pięniedzy przeczytasz tutaj: Oszczędzanie - od czego zacząć?

Rodzaje lokat

Nazwa produktu „lokata” jest wieloznaczna. Powinieneś więc wiedzieć, z jakich rodzajów lokat możesz skorzystać w poszczególnych instytucjach bankowych w kraju. Opis poszczególnych produktów znajdziesz poniżej. Sprawdź, jakie są rodzaje lokat bankowych i jakie ich typy wyróżniamy ze względu na oprocentowanie, okres trwania czy tryb zakładania.

Lokata jednodniowa

Najkrótszym możliwym okresem, na jaki możesz założyć lokatę terminową, jest jeden dzień. Innymi słowy lokatę jednodniową można umieścić w ramach lokat terminowych. To lokata dzienna, w której kapitał lokujesz w banku tylko na okres jednego dnia. Ciekawostką jest, że lokaty tego rodzaju były niegdyś bardzo popularne, ponieważ pozwalały ominąć, zgodnie z obowiązującym wówczas prawem, konieczność zapłaty podatku od zysków kapitałowych od odsetek z takiej lokaty. Dlatego takie lokaty były nazywane lokatami antybelkowymi. Jednak po zmianach przepisów obecnie również od zysków z lokat bankowych jednodniowych konieczne staje się naliczenie podatku Belki w wysokości 19 proc.

Niewiele banków w Polsce ma dziś w swojej ofercie lokatę jednodniową. Przykładem niech będzie depozyt PING-PONG w Idea Banku z oprocentowaniem 0,40 proc. w skali roku, gdzie kwota możliwej do założenia lokaty na jeden dzień wynosi od 500 zł do 20 000 zł.

W Banku Millennium z kolei założysz Lokatę Idealnie Dopasowaną, którą możesz otworzyć na okres od 1 dnia, czyli może być to lokata jednodniowa. Kwota minimalna depozytu w PLN musi wynosić 500 zł, a przy lokatach w walutach obcych – minimum 200 USD, EUR czy GBP. Przy lokacie jednodniowej w Banku Millennium oprocentowanie jest wręcz symboliczne i wynosi 0,01 proc.

Lokata terminowa

Istotą lokaty terminowej jest to, że zakładasz ją w banku na określony czas. Może to być lokata jednodniowa, miesięczna, dwumiesięczna, kwartalna, półroczna, roczna, dwuletnia i tak dalej. Od banków właściwie zależy, na jaki czas zostanie ci zaproponowany depozyt terminowy. Jeśli rozważasz ofertę takiej lokaty terminowej, miej na uwadze to, że w umowie z bankiem zawsze musi zadeklarować, na jak długo zdeponujesz pieniądze. W tym czasie nie masz do nich dostępu. Jeśli jednak okaże się, że pieniądze z depozytu są ci niezbędne, np. do rozpoczęcia leczenia, wówczas możesz je wycofać, zrywając umowę z bankiem. Przyjdzie ci jednak za to zapłacić – nie otrzymasz odsetek od lokaty lub zostaną one mocno uszczuplone przez bank, co będzie dla niego swoistą rekompensatą za zakończenie jej przed okresem zapadalności.

Oprocentowanie lokat terminowych zależne jest najbardziej od wysokości głównych stóp procentowych NBP, a właściwie od wysokości stopy depozytowej banku centralnego. Rada Polityki Pieniężnej ustaliła w maju 2020 roku, że stopa ta będzie wynosić 0 proc. Dlatego banki nie zaproponują ci w tym czasie wiele więcej na swoich lokatach terminowych.

Niestety obecnie nie masz co liczyć na spektakularne zyski z lokat terminowych. Najlepsze oferty mają te banki, które premiują nowych klientów i które za założenie konta mogą ci zaproponować krótkoterminową lokatę o przyzwoitym oprocentowaniu. Są to też depozyty na nowe środki dla obecnych klientów.

Na przykład na miesięcznej lokacie terminowej w Idea Banku możesz wypracować odsetki według oprocentowania 1,10 proc. w skali roku. Lokatę terminową na jeden miesiąc założysz w kwocie od 500 zł do nawet 1 000 000 zł. Jeśli z kolei zdecydujesz się na Lokatę na Nowe Środki plus w Idea Banku na 2 miesiące, otrzymasz oprocentowanie w wysokości sięgającej 1,70 proc. w skali roku. Lokatę założysz również na maksymalnie 1 mln zł.

W Getin Banku depozyt w formie Lokaty na nowe środki założysz z oprocentowaniem 1,20 proc. w skali roku. Minimalna kwota lokaty wyniesie 500 zł, a maksymalna 200 000 zł. Depozyt ten dostępny jest dla ciebie online, w oddziale Getin Banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W Noble Banku możesz otworzyć lokatę terminową dwumiesięczną – Lokatę na Nowe Środki, wyróżniającą się stałym oprocentowaniem na poziomie 1,20 proc. w skali roku. Minimalna stawka lokaty wynosi w tym wypadku 500 zł. Maksymalnie możesz na niej zdeponować kwotę 200 000 zł, a depozyt otworzysz online, w oddziale, telefonicznie lub za pośrednictwem bankowości mobilnej. Oferta ta adresowana jest do nowych i obecnych klientów Noble Banku.

Lokata rentierska

Chcesz zostać rentierem i czerpać stałe zyski z posiadanych oszczędności? Załóż lokatę rentierską. Czym ona jest? To długoterminowy depozyt bankowy skierowany do osób zamożnych, choć różne banki ową majętność nieco inaczej definiują. W jednych już osoba dysponująca kwotą 10 000 zł będzie mogła założyć lokatę rentierską, w innych będzie to zdecydowanie zbyt niski pułap.

Istotą lokaty rentierskiej jest to, że pozwala na wypłatę odsetek od twoich oszczędności przed końcem okresu trwania lokaty. W tego rodzaju depozytach odsetki nie są zwracane z kapitałem po upływie określonego terminu, np. roku, ale wypłacane na bieżąco, w stałych odstępach czasu, na rachunek wskazany w umowie. Z reguły niestety oprocentowanie takich lokat będzie niższe w porównaniu z oprocentowaniem oferowanym na zwykłych depozytach terminowych.

Lokata rentierska jest opłacalna dla majętnych osób, które chcą zabezpieczyć swoje oszczędności i „żyć z odsetek”, o ile bank będzie w stanie zaoferować im takie oprocentowanie, na bazie którego wypłacane odsetki będą mogły traktować jako dodatkowy, stały dochód.

Przy obecnych stawkach stóp procentowych w Polsce twój zysk na lokatach rentierskich będzie raczej symboliczny. W przypadku Santander Banku Polska taki depozyt może być założony od kwoty 100 000 zł, a oprocentowanie stałe w tym przypadku wynosi 0,01 proc. w skali roku. Santander nie wskazuje górnego limitu lokaty rentierskiej, a można ją założyć na okres 18 miesięcy. Takie samo oprocentowanie jest właściwe dla lokaty rentierskiej w Pekao SA, ale otworzysz ją już od kwoty 10 000 zł. W tym banku potrwa ona 12 miesięcy.

Lokata strukturyzowana

Nowoczesnym produktem oszczędnościowym, jaki możesz znaleźć w polskich bankach, jest lokata strukturyzowana. Zaliczana jest ona do tzw. produktów strukturyzowanych. Chcesz dowiedzieć się, co to właściwie oznacza? Otóż lokata strukturyzowana różni się od tradycyjnych lokat terminowych. Ma cechy standardowej lokaty bankowej, ale i cechy właściwe dla inwestycji podejmowanych na rynku kapitałowym. Zwykle składa się z dwóch elementów, tj.:

 • kapitału początkowego, który podlega ochronie w trakcie trwania lokaty;
 • części opcyjnej, która umożliwi ci osiągnięcie dodatkowego zysku w zależności od kształtowania się ceny instrumentu bazowego lokaty.

Lokata strukturalna ma to do siebie, że ma określony czas trwania i daje ochronę dla kapitału, który powierzyłeś bankowi. Można jednak dzięki niej uzyskać ponadprzeciętne zyski z tytułu zainwestowania środków finansowych z części inwestycyjnej. Zaletą takiej lokaty jest pełna ochrona zainwestowanych środków na koniec inwestycji – nawet jeśli coś pójdzie nie tak, jak powinno, to i tak otrzymasz z banku wypłatę 100 proc. środków, jakie zainwestowałeś.

Banki w przypadku lokat strukturyzowanych decydują się na inwestycję większej części twojego kapitału w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje skarbowe. Mniejszą, opcjonalną część przeznaczają zaś na produkty finansowe o większym ryzyku, ale automatycznie o wyższym potencjalnym zysku, jak kursy walutowe, indeksy giełdowe i tym podobne. Zasadniczo lokaty strukturyzowane to inwestycje długoterminowe. Powinny zagwarantować ci ochronę części lub całości ulokowanego kapitału, w zależności od wybranej przez ciebie oferty bankowej.

Widząc oferowane oprocentowanie na lokatach strukturyzowanych, możesz być w szoku, ponieważ jest ono zwykle wielokrotnie wyższe niż w przypadku innych rodzajów lokat. Ze względu na rodzaj oprocentowania jest to jednak możliwe. Musisz jedynie mieć świadomość, że oferowane przez bank oprocentowanie lokaty strukturyzowanej jest tylko potencjalne i możliwe do osiągnięcia po spełnieniu określonych warunków.

Na przykład w Banku Millennium możesz założyć lokatę strukturyzowaną Złota Szansa VII i zyskać nawet do 13,49 proc. w skali inwestycji, co przekłada się na 4,49 proc. rocznie. Bank Millennium zapewnia ci przy tym 100 proc. ochrony kapitału przez cały okres trwania lokaty strukturyzowanej i pośredni dostęp do krajowego i zagranicznego rynku walutowego, akcji, surowców lub towarów. Oprocentowanie takiej lokaty ostatecznie zależne będzie od wartości instrumentu bazowego wskazanego w warunkach lokaty strukturyzowanej, którym mogą być:

 • waluta,
 • surowce,
 • akcje,
 • indeksy giełdowe.

W lokacie strukturyzowanej Złota Szansa VII w Millennium Banku okres subskrypcji trwa od 2 do 30 czerwca 2020 roku, a oprocentowanie w tym czasie wynosi 0,1 proc. w skali roku. Okres inwestycji jest długi, bo rozciąga się od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku. Kwota minimalna, jaką musisz złożyć na tej lokacie, to 1000 zł.

PKO BP zaoferować może ci z kolei 25-miesięczną lokatę strukturyzowaną opartą na koszyku akcji spółek technologicznych (3 dużych spółek; SAP SE, Sony Corporation oraz Tencent Holdings Limited). Lokata ta daje możliwość wypracowania zysku ograniczonego do poziomu 22,99 proc., bariera wynosi zaś 23 proc. Potencjalne odsetki za okres inwestycji będą należne klientowi tylko wówczas, gdy zachowa on środki na lokacie do końca okresu trwania inwestycji.

Lokata automatyczna

Ciekawą formą depozytu jest lokata automatyczna. Polega ona na tym, że podpisujesz umowę z bankiem, w którym masz konto osobiste, lub wybierasz ofertę banku, w którym dostępna jest lokata automatyczna, i tam zakładasz swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Bank sam może wyjść do ciebie z propozycją lokaty automatycznej. Obejmuje ona automatyczne zakładanie lokat bankowych po przekroczeniu na koncie klienta ustalonej kwoty środków. Nadwyżka trafi na lokatę bez ingerencji z twojej strony. Nie musisz już podpisywać kolejnych umów o otwarcie rachunku lokacyjnego, ponieważ jest zakładany dla ciebie automatycznie.

Na przykład gdy ustalisz z bankiem, że wszystkie środki na twoim koncie powyżej 10 000 zł mogą trafić na lokatę, i po wpływie na konto będziesz miał saldo 11 000 zł, to 1 000 zł trafi na lokatę automatyczną. W Santander Banku i BNP Paribas możesz skorzystać z takiej oferty, a zakładana dla ciebie lokata automatyczna będzie miała charakter depozytu overnight, o której mowa poniżej.

Lokata dynamiczna

Lokata dynamiczna charakteryzuje się zmiennością oprocentowania. Już na samym początku w umowie z bankiem zapisane jest, jak będzie zmieniało się oprocentowanie tego szczególnego depozytu. Istnieją dwa rodzaje takiej lokaty – jeden, gdzie oprocentowanie spada wraz z upływem czasu, a drugi, gdzie ono rośnie, a ty masz właściwie do czynienia z lokatą dynamiczną progresywną. Stawka oprocentowania lokaty dynamicznej – wyjściowa i końcowa – na ogół uzależniona jest od aktualnej stawki WIBOR na rynku międzybankowym.

W Credit Agricole dostępna jest na przykład Mobilna Lokata Dynamiczna, w przypadku której oprocentowanie rośnie nawet do 0,99 proc. w skali roku. Im dłużej oszczędzasz na takiej lokacie, tym wyższy zysk stanie się twoim udziałem. Masz jednak możliwość wypłaty pieniędzy z lokaty bez utraty odsetek. Credit Agricole pozwala na otwarcie dowolnej liczby lokat dynamicznych w ramach jednego konta osobistego za pośrednictwem aplikacji CA24 Mobile. Oferta wygląda w ten sposób, że jeśli zdecydujesz się na otwarcie Mobilnej Lokaty Dynamicznej i utrzymasz ją przez 12 miesięcy, to twoje oprocentowanie za cały okres trwania lokaty wyniesie 0,99 proc. w skali roku. Minimalny wkład na taką lokatę wynosi 1 000 zł.

Lokata mobilna

Lokata bankowa to depozyt wyróżniający się trybem zakładania, możesz ją bowiem założyć tylko w aplikacji mobilnej banku. Część instytucji bankowych wymaga przy tym posiadania konta osobistego w tej instytucji. Samoobsługa klienta na lokatach mobilnych jest premiowana wyższym oprocentowaniem w porównaniu do lokat innego rodzaju – otwieranych w oddziałach bankowych czy nawet przez internet.

W wielu bankach uzyskasz ofertę na lokatę mobilną. Pozostaje ci wybrać najlepszą możliwą opcję, czyli lokatę, na której możesz najwięcej zarobić. Zyski trzeba jeszcze pomniejszyć o obowiązkowy podatek Belki oraz o możliwe koszty związane z obowiązkowym założeniem konta osobistego i utrzymywaniem go w trakcie trwania lokaty mobilnej terminowej. Możesz wybierać spośród takich propozycji na lokaty mobilne jak:

 • Lokata Mobilna w Millennium Banku – oprocentowanie 0,50 proc. w skali roku, kwota od 500 zł do 10 000 zł, okres trwania lokaty – 3 miesiące. Możesz otworzyć tylko jedną lokatę mobilną w tym samym czasie.
 • Lokata mobilna w Santander Banku Polska – zakładana za pośrednictwem aplikacji Santander Mobile, z gwarancją stałego oprocentowania na 2 proc. w skali roku, z kwotą lokaty od 1000 do 20 000 zł. Okres trwania lokaty to 4 miesiące. To jednokrotna oferta dla posiadaczy konta osobistego lub konta oszczędnościowego w tym banku.
 • Lokata mobilna w Getin Banku – z oprocentowaniem na 1 proc. w skali roku, zakładana na 2 miesiące, w kwocie od 500 zł do 10 000 zł. Założysz ją przez Bankowość Mobilną Getin Mobile. Jeśli zlikwidujesz lokatę mobilną przed zakończeniem okresu umownego, stracisz wszystkie należne ci odsetki.
 • Lokata mobilna w Pekao SA – lokata w PLN, dostępna w aplikacji PeoPay, która jest częścią usługi bankowości elektronicznej Pekao24. Oprocentowanie zależne jest od czasu trwania lokaty. Możesz ją założyć na kwotę od 1 000 zł na okres 10, 30, 60, 90, 120, 180 lub 360 dni.

To tylko niektóre oferty lokat mobilnych, jakie możesz znaleźć w polskich bankach. Jeśli tylko masz konto w jednym z nich, pozostanie ci już tylko ściągnąć aplikację mobilną twojego banku i skorzystać z atrakcyjnej oferty na lokatę mobilną.

Lokata negocjowana

Jeśli jesteś wiarygodnym klientem i udzieliłeś wysokiego wkładu własnego, możesz negocjować nie tylko parametry zaciąganego kredytu. Masz też szansę wynegocjowania lepszego oprocentowania na lokacie terminowej. Takie możliwości daje lokata negocjowana. Na takim depozycie bank może ci zaoferować oprocentowanie wyższe o około 0,5 punktu procentowego do 1 punktu procentowego niż w przypadku standardowej oferty. Im więcej pieniędzy jesteś zdecydowany powierzyć bankowi, tym lepszą będziesz miał pozycję do owocnych negocjacji odnośnie do wysokości oprocentowania. Zaletą takiej oferty jest możliwość wpływania na wysokość zysku i inne parametry lokaty.

Lokatę negocjowaną możesz założyć w Santander Banku Polska. Oprocentowanie w przypadku tego depozytu ustalisz z doradcą bankowym. Musisz jednak dysponować odpowiednią kwotą lokaty w wysokości co najmniej:

 • 100 000 PLN,
 • 30 000 USD,
 • 30 000 EUR,
 • 45 000 CHF,
 • 15 000 GBP.

Nie ma górnego limitu kwoty lokaty negocjowanej, dlatego możesz sam o tym zdecydować. Ustalasz z doradcą Santander Banku Polska nie tylko wysokość ostatecznego oprocentowania twoich środków finansowych, które niejako pożyczasz bankowi, ale i czas trwania lokaty, który nie może przekroczyć jednak 24 miesięcy dla lokat złotowych oraz 36 miesięcy dla lokat walutowych.

Kolejną propozycję lokaty negocjowanej przygotował dla ciebie PKO Bank Polski. Lokata negocjowana także i w tym przypadku ma swoją minimalną kwotę, która jest jednak dużo wyższa niż w przypadku takiego samego depozytu w Santander Banku Polska. W PKO BP minimalna kwota lokaty negocjowanej wyniesie:

 • 1 mln PLN,
 • 250 tys. EUR,
 • 250 tys. USD,
 • 250 tys. GBP,
 • 6 mln CZK.

Zgromadzenie takiego kapitału i powierzenie go PKO Bankowi Polskiemu pozwoli ci negocjować warunki lokaty.

Lokata overnight

Odmianą opisywanej już wcześniej lokaty jednodniowej, ekstremalnie krótkoterminową, jest lokata overnight, nazywana również nocną. Zasadniczo banki kierują oferty takich depozytów do klientów firmowych. Podstawą do otwarcia overnight jest złożenie odpowiedniej dyspozycji do banku, która dotyczy zgody na to, by wolne środki na twoim rachunku – najczęściej firmowym – ponad określony limit, trafiały automatycznie na lokatę. Dlatego możemy mówić w tym przypadku nie tylko o podobieństwie do lokaty jednodniowej, ale również lokaty automatycznej. Pod koniec każdego dnia bank przelewa środki na konto lokaty, aby następnie zwrócić je już kolejnego dnia rano wraz z odsetkami na to samo konto bankowe.

Z jakich ofert lokat overnight możesz obecnie korzystać? Oto ich przykłady:

 • Automatyczna lokata overnight w BNP Paribas – automatycznie lokujesz nadwyżkę środków z rachunku bankowego na lokacie nocnej, bez składania odrębnej dyspozycji. Na zakończenie każdego dnia roboczego środki z rachunku klienta są przelewane na konto overnight. Oznacza to, że musisz mieć odpowiednie saldo rachunku, aby taka lokata została otwarta. W przypadku depozytów w PLN jest to kwota 500 000 zł. To produkt przeznaczony dla klientów Bankowości Korporacyjnej.
 • Lokata overnight w Idea Banku – minimalna kwota lokaty to 20 000 zł, a nie ma maksymalnej. Twoje środki pracują dla ciebie w ciągu nocy według stałego oprocentowania 0,40 proc. w skali roku. Rano odsetki wypracowane na lokacie overnight w Idea Banku są przelewane na rachunek kolejnego dnia roboczego.

Lokata e-lokata

Podobnie jak lokata mobilna może być założona wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku, tak e-lokata jest lokatą internetową, którą możesz otworzyć wyłącznie poprzez system bankowości internetowej. Cechą charakterystyczną e-lokat jest to, że możesz liczyć w ich przypadku na wyższe oprocentowanie niż w przypadku depozytów tradycyjnych. Wszystko przez to, że bank ogranicza koszty, jakie ponosi, docierając do klienta i dbając o jego obsługę.

Obecnie banki nie mogą za wiele zaoferować, nawet w przypadku takich depozytów jak e-lokaty. W Pekao przez internet w ramach usługi bankowości elektronicznej Pekao24 możesz otworzyć e-Lokatę z czasem trwania depozytu wynoszącym 10, 30, 60, 90, 120, 180 lub 360 dni, oprocentowanie w skali roku niezmiennie wyniesie jednak zaledwie 0,01 proc. Nieco lepsze warunki oferuje Santander Bank Polska. Za pośrednictwem systemu elektronicznej bankowości możesz otworzyć w tym banku e-lokatę na kwotę od 1 000 zł, maksymalnie na kwotę 1 mln zł, z oprocentowaniem stałym w ciągu roku na poziomie 0,1 proc. Depozyt zakładasz na 1 miesiąc, jest więc on krótkoterminowy.

Jak dobrać odpowiednią lokatę?

W poszukiwaniu odpowiedniej dla siebie lokaty sprawdzaj nie tylko wysokość oprocentowania depozytu, ale także jego minimalną oraz maksymalną kwotę. Zobacz, jak go otworzyć i sprawdź, czy możliwe są negocjacje wysokości oprocentowania. Bardzo ważną kwestią przy wyborze odpowiedniej lokaty jest to, czy bank gwarantuje odsetki nawet w razie zerwania depozytu przed terminem wskazanym w umowie zawartej z bankiem. Jeśli tak, to z pewnością jest to dobra oferta, ponieważ zachowasz na wszelki wypadek możliwość skorzystania ze swoich środków na lokacie, a także prawo do wypłaty całości lub części wypracowanych odsetek.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
22 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły