Czy od zysku z lokaty pobierany jest podatek?

 • 25 Sie 2020
 • 5 min. czytania
 • Komentarze(0)
Od zysku z lokaty, bez względu na to, w jakiej wysokości zostanie on wypracowany, zawsze jest pobierany podatek od zysków kapitałowych, czyli tak zwany podatek Belki. Nie musisz martwić się jednak o zapłatę tej daniny, ponieważ bank pomniejszy należną ci wartość odsetek o 19 proc. podatku i przeleje Ci pozostałą kwotę.
Czy od zysku z lokaty pobierany jest podatek?

Lokata bankowa jest podstawowym sposobem na bezpieczne oszczędzanie pieniędzy, z opcją wypracowania zysków. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oferują ci różnego rodzaju lokaty, różniące się między sobą zarówno okresem trwania, jak i wysokością oprocentowania czy trybem kapitalizowania odsetek. Weź pod uwagę także i to, że wypłacany od lokaty zysk zawsze zostanie pomniejszony o należny fiskusowi podatek. Dlaczego tak się dzieje? Czy nie ma możliwości uniknięcia, oczywiście zgodnie z obowiązującym prawem, konieczności uiszczenia takiej daniny?

Czy od zysku z lokaty należy uiścić podatek?

Mówi się, że od podatków w żaden sposób nie można uciec i rzeczywiście jest w tym wiele prawdy. Nawet jeśli oszczędzasz na lokacie bankowej, musisz liczyć się z tym, że zostanie pobrany od twoich zysków podatek. Lokata terminowa, progresywna, strukturyzowana – nie ma znaczenia, ponieważ jest on pobierany od każdej lokaty bankowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem przychody z kapitałów pieniężnych, a właśnie tym jest zysk z lokat, są opodatkowane. Należą do nich środki uzyskane z obrotu papierami wartościowymi, dywidendy oraz wszelkiego rodzaju odsetki, jakie możesz uzyskać z tytułu wykorzystywania różnych form inwestowania oraz oszczędzania. W pojęciu tym mieści się więc zysk z lokat bankowych, a danina płacona od niego będzie podatkiem od zysków kapitałowych.

Dowiedz się, gdzie znaleźć najlepsze lokaty bankowe?

Ile wynosi wysokość podatku?

Podatek od zysków z lokat płacony jest według jednolitej stawki wynoszącej 19 proc. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, w jakiej wysokości wypracujesz zysk z lokaty. Podatek i tak zawsze zostanie naliczony od odsetek. Nie ma sposobu, by uniknąć jego opłacenia, choć jeszcze kilkanaście lat temu było to możliwe dzięki specyficznym zasadom zaokrąglenia odsetek oraz obliczania podatku od zysków kapitałowych. Dlatego banki oferowały wówczas tzw. lokaty antybelkowe, jednodniowe, przy których podatek po zaokrągleniu wynosił 0 zł.

Podatek Belki - co trzeba wiedzieć?

Podatek Belki został tak nazwany od nazwiska swojego pomysłodawcy, czyli ministra finansów Marka Belki, w rządzie SLD-UP. Podatek ten wszedł w życie 1 stycznia 2002 roku. Ukrócił tym samym oszczędzanie na lokatach bez konieczności odprowadzania z tego tytułu jakiejkolwiek daniny do urzędu skarbowego.

W myśl idei powstania podatek ten miał być wprowadzony wyłącznie z myślą o pobieraniu daniny od oszczędności, czyli od depozytów i lokat bankowych. Od 2002 do 2004 roku jego stawka wynosiła 20 proc., ale w 2004 roku został on obniżony do poziomu 19 proc. i tak też już pozostało. Objął w tym samym roku także dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji w papiery wartościowe.

Podatek Belki płacony musi być obecnie od:

 • odsetek od lokat i wszelkich wkładów oszczędnościowych,
 • odsetek od pożyczek,
 • odsetek od papierów wartościowych,
 • dywidend,
 • przychodów z funduszy kapitałowych,
 • przychodów z pracowniczych funduszy emerytalnych.

Zasadniczo środki na Indywidualnych Kontach Emerytalnych i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych, ale są wyjątki od tej reguły. Mianowicie podatek Belki może zostać naliczony osobom, które oszczędzają na emeryturę w ramach IKE, jeśli wypłacą one zgromadzone środki wcześniej, przed terminem zwolnienia z daniny.

Zobacz także: Na czym polega inwestowanie?

Czy można odroczyć lub uniknąć podatku od zysku z lokaty?

Jeszcze kilkanaście lat temu rzeczywiście można było legalnie unikać opłacania podatku Belki od zysków kapitałowych. Być może pamiętasz jeszcze tzw. lokaty antybelkowe lub lokaty antypodatkowe, w przypadku których od zysków kapitałowych wypracowanych z nich nie trzeba było odprowadzać 19-procentowego podatku. Istniały wtedy także lokaty bankowe opakowane w polisę ubezpieczeniową (polisolokaty), które były prostym i powszechnie wykorzystywanym sposobem na omijanie konieczności płacenia daniny do urzędu skarbowego.

Na jednodniowych lokatach bankowych można było najwięcej zarobić, ponieważ nie trzeba było od odsetek wypracowanych z ich tytułu płacić podatku od zysków kapitałowych. Banki oferowały lokaty jednodniowe, na których odsetki były mniejsze niż 2,50 zł. Wówczas bazowano na mechanizmie zaokrąglania kwoty 49 groszy w dół, czyli do zera. Podatek liczony od 2 zł był mniejszy niż 50 groszy, dlatego fiskus nie mógł pobrać daniny od odsetek z lokat jednodniowych. Codziennie były one zakładane i kończone, a kolejnego dnia mechanizm zaczynał się na nowo. Jedynie, o czym trzeba było pamiętać, to by suma na koncie przeznaczonym do zasilania lokaty nie przekroczyła określonego przez bank limitu.

Jak wybrać lokatę z atrakcyjnym opodatkowaniem?

Atrakcyjne oprocentowanie lokaty powinno przynieść zysk, który będzie wyższy niż poziom obowiązującej inflacji. W przeciwnym wypadku realnie nic nie zarobisz na swoim depozycie. Podatek naliczony obowiązkowo w takim przypadku jeszcze bardziej uszczupli twój dochód. Zysk z lokaty pomniejszony o daninę wypłacony zostanie na wskazane przez ciebie konto bankowe.

Jeśli stajesz w obliczu wyboru odpowiedniej dla siebie lokaty, zwróć uwagę nie tylko na wysokość jej oprocentowania, ale i na szereg innych parametrów decydujących o tym, czy warto wybrać daną ofertę. Wśród nich wymienić musimy:

 • Długość okresu trwania lokaty – na jak długo musisz zgodzić się na zamrożenie posiadanych środków finansowych.
 • Tryb kapitalizacji odsetek – czyli jak często odsetki te będą dopisywane do kwoty kapitału lokaty.
 • Metoda obliczania odsetek – odsetki proste, procent składany lub dyskonto.
 • Możliwość odnowienia lokaty na tych samych warunkach po zakończeniu okresu deponowania środków.

Sprawdź przy tym, czy wybrana lokata zapewnia ci możliwość zakończenia jej przed terminem zapadalności bez utraty wcześniej wypracowanych odsetek.

Wiedz, że bez względu na okres trwania depozytu, jego wysokości czy trybu kapitalizacji odsetek, zawsze płaci się podatek od wzbogacenia – lokata przynosi zysk, który trzeba opodatkować. 

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
25 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły