Co to jest oprocentowanie lokaty?

  • 28 Sie 2020
  • 7 min. czytania
  • Komentarze(0)
Lokata bankowa, inaczej nazwana depozytem terminowym, to sposób na przechowanie wybranej kwoty pieniędzy przez określony czas w zamian za uzyskanie odsetek od depozytu. Jednym z kluczowych czynników, które wpływają na uzyskany zysk, poza kapitalizacją, rodzajem oraz długością trwania lokaty, jest oprocentowanie. Co to jest? Jakie są jego rodzaje i czym się różnią? Jak wpływa na wybór odpowiedniej lokaty? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat oprocentowania lokat!
Co to jest oprocentowanie lokaty?

Jednym z najpopularniejszych produktów bankowych, obok kont osobistych, są lokaty terminowe. Ich oprocentowanie jest kluczowym elementem, pozwalającym porównać atrakcyjność ofert przedstawianych przez banki. Jak obliczyć oprocentowanie lokaty? Wzór może zniechęcić niejedną osobę do analizowania warunków lokowania środków w depozycie. Oprocentowanie lokaty pomoże Ci wyliczyć kalkulator lokatowy online. Największym wsparciem w wyborze będzie jednak aktualny ranking lokat. Zanim z niego skorzystasz, dowiedz się trochę więcej na temat oprocentowania depozytów bankowych!

Co to jest oprocentowanie lokaty?

Jeśli stoisz przed wyborem najlepszej oferty bankowej, na pewno zadajesz sobie pytanie: co to jest oprocentowanie lokaty? Musisz wiedzieć, że włożenie pieniędzy na lokatę nie oznacza, że będą one przez cały czas “leżeć” na Twoim koncie. Podczas trwania lokaty, bank ma prawo dysponować środkami przez pewien czas, na przykład w celu udzielenia kredytów innym klientom. Aby pozyskać klientów, gotowych ulokować środki w banku, oferuje on odsetki od włożonego kapitału. To właśnie oprocentowanie pozwali Ci obliczyć, jak wysokie będą uzyskane odsetki.

Warto wiedzieć...

Oprocentowanie jest miarą zysku, jaki będzie Ci przysługiwać za udostępnienie pieniędzy bankowi. Banki podają wysokość oprocentowania w skali roku, bez względu na to, na jak długo złożysz środki do depozytu. Najwyższe oprocentowanie lokaty nie gwarantuje jednak najwyższych zysków. Na wysokość odsetek wpływają też bowiem inne czynniki, takie jak na przykład kapitalizacja.

Rodzaj oprocentowania wpływa na sposób wyliczania zysku z lokaty.

Oprocentowanie lokaty - zmienne i stałe

Bank może zaproponować Ci oprocentowanie stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe oznacza, że bank przez cały czas trwania lokaty nie zmieni jego wysokości. Możesz więc jeszcze przed ulokowaniem środków w depozycie dokładnie obliczyć wysokość uzyskanych pod koniec lokaty odsetek.

Co to jest oprocentowanie zmienne lokaty? Oprocentowanie zmienne, jak sama nazwa wskazuje, może być zmienianie w czasie, kiedy pieniądze są złożone w depozycie. Zwykle decyzje dotyczące zmiany wysokości oprocentowania podyktowane są zmianami stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Jeśli zdecydujesz się na taki rodzaj oprocentowania, nie będziesz w stanie obliczyć dokładnej wysokości otrzymanego z odsetek zysku.

Oprocentowanie lokaty - efektywne i nominalne

W zależności od tego, czy uwzględnia się efekt kapitalizacji, czy też nie, wyróżnia się oprocentowanie efektywne lub oprocentowanie nominalne lokaty. Co to jest? Oprocentowanie efektywne bierze pod uwagę okres kapitalizacji, podczas gdy oprocentowanie nominalne nie uwzględnia tego czynnika.

Warto wiedzieć...

Kapitalizacja określa, jak często odsetki dopisywane są do zgromadzonego kapitału. Standardowo ma miejsce na koniec trwania lokaty, ale w praktyce banki stosują również kapitalizację półroczną, kwartalną, miesięczną lub dzienną. Zasadniczo im krótszy jest okres kapitalizacji przy tym samym oprocentowaniu, tym większe będą Twoje zyski z lokaty. 

Oprocentowanie realne

Oprocentowanie realne, poza tym, że uwzględnia kapitalizację, bierze też pod uwagę inflację. Jest to więc oprocentowanie efektywne pomniejszone o wysokość inflacji. Jeśli na przykład ulokowałeś kapitał na lokacie oprocentowanej na 4% (z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych), a inflacja równa jest 2,5%, Twój realny zysk w skali roku będzie równy 1,5% wysokości ulokowanego kapitału.

Oprocentowanie lokaty wg jej rodzaju

Wskazane powyżej typy oprocentowania to najbardziej podstawowe sposoby obliczania przysługujących Ci odsetek. Na rynku finansowym znajdziesz również inne, bardziej konkretne typy lokat. Czym się one od siebie różnią?

Dowiedz się, czy pieniądze ulokowane na lokacie są bezpieczne? >>

Lokata progresywna

Lokata progresywna to lokata, w której możesz powiększyć pierwotnie zakładaną kwotę depozytu. W zależności od ustaleń z bankiem dopłaty mogą być obowiązkowe lub dowolne. Często lokaty progresywne wymagają wpłacania co miesiąc konkretnej kwoty do depozytu. Z każdą kolejną wpłatą zwiększa się kapitał podstawowy, a wraz z nim wysokość doliczanych odsetek. W przypadku lokaty progresywnej żadna z kolejnych dopłat nie wymaga podpisywania nowej umowy.

Lokata dynamiczna

Lokaty dynamiczne to szczególny rodzaj lokat progresywnych. Niekiedy są one nazywane w ten sam sposób. W przypadku lokaty dynamicznej w kolejnych okresach (najczęściej miesięcznych) rośnie wysokość oprocentowania lokaty. Coraz wyższe oprocentowanie jest zachętą do utrzymania środków na lokacie, mimo że jej zamknięcie zwykle nie powoduje utraty naliczonych dotychczas odsetek.

Lokata dynamiczna utrudnia wyliczenie prognozowanych zysków z odsetek. Naliczane są osobo w każdym miesiącu. Abyś mógł zorientować się, jakie będzie rzeczywiste oprocentowanie w momencie wycofania środków, musisz obliczyć wysokość średniej arytmetycznej oprocentowania miesiąca, w którym chcesz zrezygnować z lokaty oraz poprzedzających okresów. Dopiero tak wyliczona średnia narastająca powie Ci, jakie jest rzeczywiste oprocentowanie lokaty.

W przypadku rocznej lokaty reklamowanej hasłem “Oprocentowanie 15%” wyliczenia będą wyglądać tak jak prezentuje tabela:

Miesiąc

Oprocentowanie

Średnia narastająca

1

1%

1%

2

2%

1,5%

3

3%

2%

4

4%

2,5%

5

5%

3%

6

6%

3,5%

7

7%

4%

8

8%

4,5%

9

9%

5%

10

10%

5,5%

11

11%

6%

12

15%

6,75%

Lokata rentierska

Lokata rentierska to zwykle lokata wieloletnia, w której odsetki nie są kapitalizowane. Są natomiast wypłacane w regularnych odstępach czasu. Najczęściej wypłaty te odbywają się co miesiąc lub co kwartał. Nazwa tej lokaty wzięła się do słowa rentier, czyli osoby utrzymującej się z zysków związanych z posiadanym kapitałem. Lokaty rentierskie zwykle są wysoko oprocentowane, ale dostępne dla nielicznych klientów ze względu na wysoką kwotę minimalną, jaka może być utrzymywana w depozycie.

Lokata overnight

Lokata overnight to typ lokaty, której nazwę przetłumaczysz jako lokata “na noc”. Jak działa? W tym przypadku bank blokuje wieczorem określoną kwotę na Twoim koncie, a rano uwalnia ją, dopisują automatycznie wyliczone odsetki. Minusem tego typu lokaty jest wysoka kwota minimalna, jakiej wymaga bank. Z tego względu lokaty te najczęściej zakładane są przez korporacje lub inne podmioty z dysponujące znaczącym kapitałem.

Lokata automatyczna

Lokata automatyczna to bardzo wygodne rozwiązanie z punktu widzenia klienta. Zakładana jest ona automatycznie przez bank w momencie spełnienia pewnych warunków określonych w umowie zawartej z klientem. Warunkiem może być na przykład przekroczenie pewnego poziomu środków na koncie. W bardzo podobny sposób działa mechanizm, który przelewa nadwyżkę na koncie osobistym na konto oszczędnościowe.

Lokata negocjowana

Lokata negocjowalna to propozycja dla najbardziej przedsiębiorczych klientów, którzy chcą, aby ich środki zostały potraktowane indywidualnie. Oprocentowana jest ona w wysokości ustalonej pomiędzy bankiem a klientem. Teoretycznie każdy klient może negocjować warunki depozytu, jednak w praktyce największe szanse na taką lokatę mają osoby z odpowiednio dużym kapitałem, a tym samym wysoką pozycją negocjacyjną.

Lokata z funduszem

Lokata hybrydowa to produkt finansowy, który składa się z dwóch elementów. Część odkładanych środków trafia na klasyczną lokatę, a część do funduszu inwestycyjnego. Zwykle oprocentowanie lokaty z funduszem jest zachęcająco wysokie. Niestety ten typ lokaty jest wyjątkowo ryzykowny. Daje szansę na wyjątkowo wysokie zyski, ale również niesie za sobą ryzyko utraty środków, jeżeli inwestycje funduszu zakończą się niekorzystnie.

Lokata strukturyzowana

Tak samo, jak lokata z funduszem, lokata strukturyzowana składa się z dwóch elementów. W tym przypadku część środków przeznaczana jest na stabilne instrumenty finansowe, takie jak lokaty lub obligacje, a druga część inwestowana jest w instrumenty, które obarczone są ryzykiem zmian w notowaniach na rynkach finansowych (na przykład w opcje). Ten typ lokaty zwykle zakłada się z myślą o wieloletnim inwestowaniu.

Lokaty strukturyzowane wymagają od Ciebie posiadania większej wiedzy związanej z funkcjonowaniem rynku finansowego. Niektóre z nich dają ograniczoną gwarancję ochrony kapitału. Jeżeli inwestycje okażą się nieudane, straty mogą zostać pokryte z zysków z lokat lub obligacji. Są to jednak depozyty, które dają szanse na stosunkowo wysokie zarobki.

To może Cię zainteresować: jak wybrać najlepszą lokatę bankową? >>

Co z oprocentowaniem i zyskiem po zerwaniu lokaty?

Co się stanie, jeśli zerwiesz warunki lokaty w bankach? Oprocentowanie może w takiej sytuacji nie przynieść Ci zysku. Konsekwencją zerwania lokaty przed jej końcem często jest bowiem niewypłacenie należnych odsetek. Niekiedy bank wypłaca w takiej sytuacji tylko część zysku. Może tak być na przykład, jeśli lokata zostanie zerwana przed samym końcem jej trwania. Rezygnacja z depozytu dość szybko po jego otworzeniu nie niesie za sobą żadnych zysków. Każdy bank może jednak samodzielnie określać warunki zamknięcia lokaty.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
28 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły