Co to jest lokata dynamiczna? - sprawdź co warto wiedzieć o lokatach

  • 14 Lip 2020
  • 10 min. czytania
  • Komentarze(0)
W ofercie lokacyjnej banków możesz znaleźć lokatę dynamiczną, czyli taką, której oprocentowanie może wzrastać lub spadać w kolejnych miesiącach deponowania środków. Częściej zdarza się, że lokata dynamiczna jest jednocześnie lokatą progresywną, w ramach której następuje wzrost stawki oprocentowania, służącej za podstawę naliczania odsetek wraz z biegiem czasu. Stawka oprocentowania zależeć może przy tym od warunków rynkowych, które odzwierciedla stawka bazowa WIBOR.
Co to jest lokata dynamiczna? - sprawdź co warto wiedzieć o lokatach

Oferta lokat bankowych może być bardzo rozbudowana. Nie są to wyłącznie lokaty terminowe, na których panuje stałe oprocentowanie środków złożonych przez ciebie na rachunku lokacyjnym. Możesz wybrać coś innego – lokatę dynamiczną, która zwykle zaliczana jest do grupy lokat długoterminowych, nawet wieloletnich. Jej zaletą jest zmiana oprocentowania, zazwyczaj na plus dla ciebie. Sprawdź, na czym polega lokata dynamiczna i kto może z niej skorzystać. Zwróć między innymi uwagę na tryb kapitalizacji odsetek i na to, czy pieniądze z lokaty dynamicznej można wypłacić przed czasem bez utraty wypracowanych wcześniej zysków.

Co to jest lokata dynamiczna – definicja

Wolne środki finansowe możesz spożytkować na wiele różnych sposobów. Możesz między innymi oszczędzać na lokatach bankowych, wypracowując stabilne, choć niewielkie zwykle zyski z tytułu naliczanych od twojego kapitału odsetek. Lokaty bankowe bywają różne, a wśród tych, które zakładane są na długi czas, wyróżnić można lokaty dynamiczne. Co to za typ depozytu? I czym właściwie różni się ona od tradycyjnej terminowej lokaty bankowej?

Otóż przy lokacie dynamicznej stosowane jest zmienne oprocentowanie środków finansowych, jakie zdecydujesz się złożyć w banku. Najprościej rzecz ujmując, można zdefiniować lokatę dynamiczną jako depozyt, którego oprocentowanie może wzrastać lub spadać w okresie trwania.

Bardzo często lokata dynamiczna jest właściwie produktem tożsamym z lokatą progresywną, czyli taką, której oprocentowanie środków wzrasta wraz z upływem czasu. Innymi słowy, na takiej lokacie zarabiasz coraz więcej wraz z upływem czasu. Dlatego w twoim interesie jest, by lokata trwała jak najdłużej, tak aby na koniec odsetki kapitalizowane były po najwyższej stawce.

Charakterystyka lokaty dynamicznej

Istotą lokaty dynamicznej jest jej zmienne oprocentowanie, odróżniające ją od tradycyjnych lokat terminowych w bankach, w przypadku których klient najczęściej z góry wie, ile będzie mógł na nich zarobić. Lokata dynamiczna ma oprocentowanie, które rośnie lub spada w czasie. Ponadto jej zerwanie przed terminem zapadalności nie spowoduje utraty wcześniej wypracowanych odsetek. Dla pierwszych miesięcy trwania lokaty dynamicznej charakterystyczne jest jej niskie oprocentowanie. Banki zabezpieczają się w ten sposób przed przedwczesnym zerwaniem umowy przez klienta, dzięki czemu mogą korzystać z jego kapitału przy prowadzeniu akcji kredytowej. Później oprocentowanie wzrasta, dlatego zerwanie lokaty dynamicznej i wypłacenie kapitału wraz z naliczonymi odsetkami jest uzasadnione i korzystne finansowo dopiero po wstępnym etapie naliczania odsetek.

Oprocentowanie lokaty dynamicznej

Oprocentowanie lokaty dynamicznej zmienia się w czasie – zwykle rośnie jak w przypadku lokaty dynamicznej progresywnej z miesiąca na miesiąc lub z kwartału na kwartał. Maksymalne oprocentowanie lokaty dynamicznej oferowane przez bank stanie się twoim udziałem w ostatnim okresie kapitalizacji. Odsetki w takim przypadku, co istotne i korzystne dla ciebie, są dopisywane do kwoty twojego kapitału najczęściej po każdym pełnym miesiącu trwania lokaty, dzięki czemu powiększa się baza, od której w kolejnym okresie bank będzie naliczał procent.

Lokata dynamiczna – jak długo trzeba czekać na zysk?

Wysokie oprocentowanie lokaty dynamicznej podawane w ofertach takich produktów bankowych może ci błędnie podpowiadać, że według takiej stawki będzie liczony twój zysk. Tymczasem w pierwszym miesiącu czy kwartale trwania lokaty dynamicznej owy zysk może być o wiele niższy. Zatem dowiedz się, jak długo będziesz czekać na odsetki dopisywane do kapitału. Być może potrwa to nawet kilka miesięcy.

Wypłacenie odsetek przed końcem umowy

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wcześniej, przed terminem zapadalności lokaty dynamicznej, wycofać z niej wypracowane wcześniej, skapitalizowane odsetki. Lokata dynamiczna tym różni się od standardowej lokaty terminowej, że odsetki są naliczane częściej, a jednocześnie klient otwierający tego rodzaju depozyt ma możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy bez utraty wypracowanych odsetek.

Banki oferujące lokaty dynamiczne w takiej sytuacji na ogół naliczają odsetki za każdy zakończony miesiąc trwania depozytu, według aktualnego oprocentowania. Jeśli więc klient zakłada lokatę dynamiczną 1 kwietnia danego roku, a zerwie ją 3 lipca, wówczas otrzyma odsetki od lokaty trwającej przez kwiecień, maj i czerwiec – za trzy pełne miesiące. Warto jednak przypomnieć, że na ogół pierwsze miesiące umowy o lokatę dynamiczną są oprocentowane najniżej, dlatego zwyczajnie klientowi może się nie opłacać wykonać takiej operacji na swojej lokacie, chyba że z różnych, indywidualnych względów okaże się to koniecznością.

Lokata dynamiczna – oprocentowanie

O atrakcyjności lokaty dynamicznej nie świadczy to, jakie maksymalne oprocentowanie można osiągnąć, ale to, jaka jest średnia oprocentowania. Pozwoli ci ona ocenić, czy dana propozycja lokaty bankowej dynamicznej jest wystarczająco atrakcyjna.

Na podstawie średniego oprocentowania możesz samodzielnie przeliczyć, ile dana lokata dynamiczna może dać ci zarobku. Aby obliczyć średnią oprocentowania, zsumuj stawki z każdego miesiąca, a następnie uzyskany wynik podziel przez liczbę miesięcy trwania potencjalnej lokaty. Sytuacja przedstawia się tak, że jeśli doczekasz do końca umowy lokaty dynamicznej i nie wypłacisz wcześniej pieniędzy, to zarobisz właśnie tyle, ile wskażą twoje wyliczenia.

Musisz pamiętać, że nie otrzymasz pełnej kwoty odsetek, jaką obliczyłeś, ponieważ lokata dynamiczna, podobnie jak każda inna lokata, podlega opodatkowaniu. Bank wypłaci ci więc na twoje konto osobiste kwotę wraz z odsetkami pomniejszonymi o wartość podatku od zysków kapitałowych. Naliczany jest on według stawki 19 proc. od kwoty wypracowanych odsetek.

Kto może mieć lokatę dynamiczną?

Właściwie nie ma formalnych ograniczeń w zakresie zakładania lokat dynamicznych. Możesz to zrobić bez względu na swoje dochody, choć bank może stawiać pewne warunki otwarcia lokaty tego rodzaju, najczęściej dotyczą one minimalnej lub maksymalnej kwoty, jaką możesz zdeponować na tego rodzaju depozycie.

Lokata dynamiczna przeznaczona jest dla osób, dla których lokata tradycyjna nie jest dobrym rozwiązaniem z uwagi na konieczność zamrożenia środków finansowych na pewien z góry określony czas. Natomiast przy lokacie dynamicznej możesz mieć stały dostęp do swoich środków, a wcześniejsza wypłata części czy całości posiadanych pieniędzy na depozycie nie spowoduje utraty wypracowanych odsetek.

Kiedy warto założyć lokatę dynamiczną?

Lokata dynamiczna z pewnością jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli mamy kapitał i jesteśmy gotowi powierzyć go bankowi w zamian za stosunkowo wysokie oprocentowanie. Musisz porównać, ile wynosi średnioroczne oprocentowanie lokaty dynamicznej i oferowane na lokatach tradycyjnych oprocentowanie w skali roku. Wtedy będziesz wiedzieć, czy opłaca ci się zakładać lokatę dynamiczną.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że inwestycja w lokatę dynamiczną przyniesie korzyści, o ile wcześniej jej nie zerwiesz. W przypadku jej zakończenia nie stracisz na ogół wypracowanych odsetek, ale takie działanie nie będzie opłacalne. Im dłużej będziesz trzymał pieniądze w banku na lokacie dynamicznej, tym większy zysk osiągniesz. W razie nagłej potrzeby zawsze możesz sięgnąć po swoje środki na lokacie bez ponoszenia takich strat, jakich byś doznał w przypadku zwykłej lokaty bankowej. Lokata dynamiczna jest dobrą propozycją dla tych wszystkich klientów, którzy nie mogą być do końca pewni terminu oszczędzania. Zachowasz dostęp do pieniędzy i będziesz mieć w perspektywie możliwość wypracowania pokaźnych odsetek, co na pewno przemawia na korzyść lokaty dynamicznej.

Jak założyć lokatę dynamiczną?

Aby założyć lokatę dynamiczną, musisz dopełnić wielu formalności w wybranym banku, który ma dla ciebie najatrakcyjniejszą ofertę depozytową. Przy podpisywaniu umowy lokacyjnej z instytucją bankową zostaniesz wylegitymowany, tj. będziesz musiał okazać ważny dowód osobisty czy inny dokument ze zdjęciem, np. paszport, jeśli nie jesteś obywatelem Polski. Wraz z paszportem w takiej sytuacji przedstawisz dokument potwierdzający miejsce stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Później wystarczy już złożenie wniosku o otwarcie lokaty dynamicznej. Zwykle wypełniasz taki wniosek na formularzu bankowym pobranym w placówce stacjonarnej banku lub przez internet. W niektórych bankach możliwe jest otwarcie lokaty dynamicznej również telefonicznie, przez wpłatomat lub za pomocą aplikacji mobilnej banku.

Jeśli masz już konto bankowe w banku, który oferuje lokatę dynamiczną, to przy jej zakładaniu pozostaną ci do dopełnienia niewielkie formalności, dlatego cały proces otwierania lokaty dynamicznej w takiej sytuacji będzie trwał co najwyżej kilka minut.

Banki oferujące lokatę dynamiczną

W Polsce co najmniej kilka banków ma w swojej ofercie lokatę dynamiczną. Wśród nich należy wymienić:

  • SGB Bank – Spółdzielcza Grupa Bankowa oferuje Lokatę dynamiczną Plejada Plus, na której z dnia na dzień możesz zarabiać coraz więcej, jak podkreśla SGB Bank. Taką lokatę dynamiczną możesz otworzyć już od 500 zł, a stałe oprocentowanie rosnąć będzie co miesiąc, przy czym jest wyższe niż na lokacie standardowej. Lokatę otwierasz na 12 miesięcy i w każdej chwili możesz się z niej wycofać bez utraty odsetek. Dotrzymanie okresu lokaty daje ci szansę na ponadprzeciętne zyski. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana na koniec okresu odsetkowego.
  • Santander Bank Polska – Lokata Biznes Dynamicznie Zarabiająca jest dostępna dla klientów, którzy mają co najmniej 5000 zł przeznaczonych na lokatę. Maksymalna kwota potrzebna do założenia depozytu nie jest określona. Możesz na nim zyskać więcej pieniędzy dzięki progresywnemu oprocentowaniu i miesięcznej kapitalizacji odsetek. Lokata Biznes Dynamicznie Zarabiająca pozwala na automatyczne odnowienie lokaty i pomnażanie w ten sposób zysków.
  • Warszawski Bank Spółdzielczy – Lokata Dynamiczna, którą założysz już od kwoty 200 zł na jeden z 5 dostępnych okresów lokaty. Oprocentowanie zależne jest od długości lokaty, a wkład na lokacie może też stanowić twoje zabezpieczenie kredytu. Masz możliwość dopłaty środków pieniężnych do już założonej lokaty. Jeśli okres deponowania środków finansowych wyniesie 12 miesięcy, to oprocentowanie stanowić będzie 0,85 proc. w skali roku, a przy 2-letniej lokacie dynamicznej – 0,95 proc.
  • Credit Agricole – Mobilna Lokata dynamiczna z oprocentowaniem rosnącym w miarę upływania czasu deponowania środków finansowych, do poziomu nawet 0,99 proc. w skali roku. Im dłużej oszczędzasz na takiej lokacie, tym większy zysk może stać się twoim udziałem. Wypłata środków z lokaty dynamicznej w Credit Agricole nie powoduje utraty odsetek. Możesz założyć dowolną liczbę lokat dynamicznych w ramach konta osobistego w tym samym banku. Wiedz, że w CA24 Mobile (aplikacji mobilnej Credit Agricole) możesz skorzystać z Mobilnej Lokaty dynamicznej z oprocentowaniem rosnącym do 0,99 proc. Musisz przy tym posiadać wkład na lokatę w wysokości co najmniej 1000 zł. Przez cały czas trwania lokaty zachowasz prawo do wypłaty środków bez utraty odsetek.

Wszystkie lokaty, w tym i lokaty dynamiczne, są objęte gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100 000 euro.

Jeśli masz pieniądze, których aktualnie nie potrzebujesz, ale nie możesz w 100 proc. przewidzieć, że nie będą ci one potrzebne przez np. najbliższy rok, skorzystaj z lokaty dynamicznej, zachowując prawo do wypłaty środków bez utraty odsetek.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
14 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły